Adidas : TORSION® SYSTEM

Odlehčená klenba dovoluje přední a zadní části nohy pohybovat se nezávisle díky lepší povrchové adaptaci a stabilitě.
Léta vývoje a zdokonalování vyústily ve verze TORSION® System, které jsou specifické jak pro pohybově náročné, tak i pro méně pohybově náročné sporty. Tyto systémy,
specifické dle aktivity, podporují střední část nohy a slouží jako plochy pro rozšířenou kontrolu.