Reklamační řád

Reklamace, záruka

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího společnosti Martin Pikal P sport&móda, IČ: 41862601,    DIČ: CZ7302280194, se sídlem V zahradách 2406/39, 180 00 Praha 8.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).


Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce České pošty, zkontroloval stav zásilky, jestli není poškozená. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.


Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na níže uvedenou adresu:
Martin Pikal - P sport&móda Odlehlá 311/50, 190 00 Praha 9.
Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít formulář 
rekla­mační list.

Zboží můžete reklamovat i osobně na adrese našeho výdejního místa Odlehlá 311/50, Praha 9.


Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email obchod@psportmoda.cz

V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.


Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2015 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Je k dispozici v sídle firmy nebo jako dokument na www.psportmoda.cz